Jaman, en riktig JA-mann

— Jeg er engasjert. Engasjement er selve livet. Engasjement betyrat man er nyttig.