Lanserer Judaberg som soveby

judaberg: Dei har vist stor fantasi og kreativitet, dei 16 studentane frå NTNU i Trondheim som onsdag presenterte sine modellar for sentrumsutvikling av Judaberg for eit stort og lydhøyrt publikum i Finnøy Næringspark.