Sevland reagerer på Vassøy-refs

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland (H) forlanger rapport fra Kolumbus etter sterk kritikk.