Helsesjefen sjekka Energos

Helsesjef Hans Petter Torvik i Sandnes kommune har vert på synfaring på Forus Energigjenvinning på Stokka. Dette skjedde fordi Torvik skal vurdera risikoen for luftforureining frå forbrenningsanlegget.