Flere lokale navn aktuelle

Når kultur— og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland skal peke ut personer som skal avgjøre stat-kirkeforholdet, mangler hun ikke kandidater fra Rogaland.