Felleskjøpet bekrefter salmonella i kraftfôr-råstoff

Det var salmonella i et større parti dansk rapsmel som er mottattsom kraftfôr-råstoff ved Felleskjøpet i Stavanger, bekrefteranalyser.