• Arnt Olav Klippenberg

Lettere skadet i trafikkulykke i Hå