Full forvirring om miljøsoner

Miljøvernministeren snakker om miljøsoner i nord. Oljeindustrien frykter petroleumsfrie soner. Og ingen skjønner hva regjeringen egentlig mener.