Tror pengene er havnet i utlandet

Utbyttet fra ranet i Stavanger er etter alt å dømme for lengst splittet opp i mindre summer og smuglet ut av landet. Det mener Økokrims hvitvaskingsgruppe.