Kraftig nedgang i skole- innbrudd

Hittil i år kan politiet melde om 59 innbrudd på skoler i Stavanger, Sola og Randaberg. For 2004 var tallet 96.