Sporet ikke Lenas mobil

Politiet søkte Post— og teletilsynet i august om å få spore savnede Ann Helen Karlsens (35) mobil. De fikk avslag.