Splittet om ordførerens habilitet i Somaleir-saken