Regnet kommer - gjør sluket klar

Formiddagen starter med snø i dag. Snøen glir gradvis over i sludd, til slutt regn. Sjekk at slukene rundt deg er åpne.