Flere yngre og tyngre misbrukere

Psykiatrisk ungdomsteam får henvist stadig yngre rusmisbrukere. Nå har de også 2. generasjons misbrukere til behandling.