Nye gang- og veibruer på Lura

Arbeidet med et ekstra jernbanespor mellom Sandnes og Stavanger vil medføre en del endringer i jernbanens omgivelser. Blant annet er det planlagt ei ny bru for Strandgata på Lura.