Disiplin for galskap

Jon Arne Sægrov er avhengig av god planlegging når han skal lede 215 ungdommer gjennom en stadig mer profesjonell skolerevy. Med streng disiplin har han ett mål for øyet: Pedagogisk galskap.