Godtar ikke flere nedleggelser

Rådmannen vil nå kreve månedlige rapporter fra de private sykehjemmene som sliter med økonomien. De får ikke stenge avdelinger.