Høie: - Ingen systemsvikt

Stortingsrepresentantene Bent Høie (H) og Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har ikke på strak arm noen løsning for tilfeller som Harald Paulsens alvorlige situasjon på sykehus i Aten.