Erstatningssaken ankes til Høyesterett

Et erstatningssøksmål mot en 35 år gammel mann er anket til Høyesterett. Mannen ble i Gulating lagmannsrett frifunnet for å ha forsøkt å kjøre på sin ekskjæreste med båt.