- Trenger lokk som skjerm

Kommunaldirektør Halvor Karlsen vil gå inn for at det legges lokk over Motorveien mellom Madlaveien og Schancheholen når Eiganestunnelen er ferdig.