Tjensvollkrysset snart ferdig

Øsende regn og susende trafikk har ikke hindret arbeiderne fra Mesta i å fullføre jobben i Tjensvollkrysset. 12. august skal alt stå ferdig.