Håp for mistede mobiler

Politiet ødelegger en mengde mobiltelefoner. Fordi det er for dyrt å finne eieren.