Nye Vindafjord får millionstøtte

Vindafjord og Ølen kommune får 28,7 millioner kroner i kompensasjon fra Kommunal— og regionaldepartementet i forbindelse med sammenslåingen av kommunene.