Hyrer eksterne granskere

En uavhengig instans skal granske varslersaken knyttet til et omstridt bofellesskap for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

«Jeg er helt enige med dere i at det nå er nødvendig å få fram alle fakta i saken, og få til den nødvendige åpenhet om hva som har skjedd i tiden etter at det ble varslet i 2014,» skriver rådmann Per Kristian Vareide til de ansatte bak brevet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det har Stavangers rådmann Per Kristian Vareide bestemt, etter at han forrige lørdag mottok en epost fra ansatte ved bofellesskapet. I eposten rettet et ukjent antall og ikke navngitte ansatte skarp kritikk mot måten lokale ledere og toppledelsen i kommunen har håndtert gjentatte forsøk på å si ifra og varsle om uforsvarlige bo- og arbeidsforhold. Eposten var en reaksjon på rådmannens forslag om å avvikle bofellesskapet. Forslaget om nedlegging kommer i kjølvannet av Aftenbladets og brannvesenets dokumentering av fortsatt uforsvarlige boforhold i bofellesskapet.

Les også

Les de ansattes brev: – Hvis dere oppriktig hadde ønsket å få det til, hadde dere hørt oss når vi ropte om hjelp. Dere hadde gått ut av deres fine kontorer og møtt oss på gulvet.

– Det er veldig bra at det blir en uavhengig gransking av varslingssaken vår, sier Christina Åbø Varhaug, én av to varslere som sto fram i Aftenblad-reportasjen «Den uutholdelige stanken fra leilighet 403».

– Sviktet i alle ledd

– Til nå har kommunen gransket seg selv. Resultatet ble at kommunen gjemte seg bak formuleringer som: Nå må vi gå videre og tenke positivt. Nå bør alle parter får uttale seg. Vi bør få en gransking det kan bli tatt lærdom av, og som viser hvordan kommunen kunne håndtert saken bedre. Ting kunne vært løst ufattelig mye enklere. Det burde aldri ha gått så langt som dette, sier hun.

Også «Anne», den andre varsleren knyttet til samme bofellesskap, ønsker en uavhengig gransking velkommen.

– Det var på høy tid, sier «Anne», som har ønsket å være anonym.

– Varslene våre burde ha utløst en uavhengig gransking allerede i 2014. Jeg håper granskingen bidrar til å lære kommuneledelsen at varsling om kritikkverdige forhold må tas på alvor. Det nytter ikke å stole på den neste lederen nedover i systemet. I denne saken har det sviktet i alle mulige ledd, sier «Anne».

Alle fakta på bordet

«Jeg er helt enige med dere i at det nå er nødvendig å få fram alle fakta i saken, og få til den nødvendige åpenhet om hva som har skjedd i tiden etter at det ble varslet i 2014,» skriver rådmannen til de ansatte bak brevet.

«Jeg er også enig i at kommunen må bruke dette for å lære om hvordan vi bedre kan håndtere varsler og avviksmeldinger, herunder hvordan vi kan ivareta varslere i kommunen. Dere skriver også at en av varslerne ble utsatt for massiv gjengjeldelse. Dette vil i så fall være brudd på arbeidsmiljøloven og må undersøkes nærmere,» skriver Vareide.

Siden kommunen allerede har foretatt en egen gransking, vil rådmannen hyre en «ekstern og uavhengig instans for å få nødvendig tillit til undersøkelsen».

Prøvestein

«Dette vil også kunne fungere som en prøvestein på å ha et varslingsmottak utenfor kommunen, slik jeg har tatt til orde for,» skriver Vareide.

Som Aftenbladet skrev forrige uke vil rådmannen invitere Rogalands øvrige 25 kommuner til å etablere et felles varslingssekretariat. Dette for å sikre at varslinger fra kommunalt ansatte blir håndtert på en uavhengig, kompetent og tillitvekkende måte. Angående varslingen om arbeids- og boforholdene i bofellesskapet vil han be granskerne få klarhet i:

  • Fakta i saken (dokumentasjon og tidslinje)
  • Om ansatte er blitt utsatt for gjengjeldelse
  • Hva kommunen kan gjøre bedre (læringspunkter)

På politikernes bord

«Jeg håper dere vil bistå etter beste evne til å belyse saken når vi kommer så langt. I mellomtiden må vi selvfølgelig også arbeide for å få til forsvarlige tjenester for våre beboere, og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte,» skriver rådmann Per Kristian Vareide til de ansatte han mottok brev fra sist lørdag.

Førstkommende tirsdag behandler politikerne i kommunalstyret for levekår rådmannens orientering om bofellesskapet, som følge av reportasjen i Aftenbladet. Det er ventet at politikerne da tar stilling til om de er enige i at bofellesskapet skal avvikles.

Publisert: