• Pasient Bjørn Frøyland og klinikksjef Erna Harboe i akuttmottaket. 20 prosent av øyeblikkelig hjelp-pasientene kan reise hjem og få poliklinisk oppfølging i stedet for sykehusinnleggelse. Jonas Haarr Friestad

Statsbudsjettet: Sykehuset taper 30–40 mill. årlig på rask pasientbehandling. Høie lover endring

77 år gamle Bjørn Frøyland ble sendt til sykehuset med ambulanse, men fikk raskt reise hjem igjen. Hurtig og god pasientbehandling tapper SUS for 30–40 millioner kroner hvert år.