• Rogaland A-senter får nå et døgntilbud til nybakte foreldre med rusproblemer. Endelig, mener avdelingsleder Tove Torbjørnsen og psykologspesialist Annette Bjelland. Jonas Haarr Friestad

Lærer å tolke barnets signaler

Nå får nybakte rogalandsforeldre med rusproblemer et døgntilbud. Dette riktignok mange år etter resten av landet.