Aktor ville frifinne for svart arbeid

Søstrene startet eget firma høsten 1994, men regnskap kom først tre år etter.