Ørnen sparte sauene

Sauebøndene har vært lite plaget av rovdyr i sommer. Selv om søknadsfristen går ut i morgen har viltforvalter Anders T. Braa bare mottatt fem søknader om rovdyrerstatning Det dreier seg om sauer drept i Hjelmeland, Sandnes, Ålgård og Sokndal.