Aksjon mot butikk-tyverier

Politiet i Sandnes, Konfliktrådet i Sør-Rogaland og handelsstanden i Sandnes starter i dag en 3 måneder lang aksjon mot butikktyverier.