Vil overkjøre grunneier med løypemaskiner

Skifolket er irritert. Ifølge Grete Vik i Sirdalsferie AS går det ikke en dag uten klager på at det ikke lenger kjøres opp skiløyper innenfor bommen i Hønedalen. Det er grunneier Gustav Nesset som har sagt tvert nei til maskinell løypekjøring. Nesset mener seg forskjellsbehandlet ved utlegging av hyttetomter og vil ikke åpne 5000 dekar midt i skiparadiset uten noen form for kompensasjon.