Fjøløy fyr er feil plass

Eit dårleg isolert fyrmeisterhus utan innlagt vatn er ingen stad å bu for ein mann med varig svekka sjelsevner.