Tusenårsprosjekter i fare

Strands tusenårsprosjekter kan ryke over ende på grunn av pengemangel