Garborg på svensk

«Overraskande aktuell. Kva for eit århundreskifte er dette frå?» Garborg har nyleg kome i to ferske svenske utgåver, og hausta lovord frå anmeldarane. Romanen «Fred» er på veg. Men lesarane har uteblitt.