Brevet til politikerne:

"Ungdommene på Kunstverkstedet har ennå ikke fått noe svar på om Kunstverkstedet skal fortsette. Dette tar vi svært tungt siden vi er blitt så glad i dette flotte tilbudet. Her kan ungdommer fra alle nasjoner komme og drive med sine hobbyer/interesser.