Ikke krav om vandelsattest

En person som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, kan ikke arbeide i den norske grunnskolen.