• Eirene Bauge fikk en lite hyggelig opplevelse ved Figgjoelva i slutten av august. Steinar Bauge

Fluefisker fikk turist på kroken

Laksesesongen er over for denne gang, til sorg for mange. For ekteparet Eirene og Steinar Bauge er det derimot helt greit.