• -Mot slutten av 2016 åpner vi Rundeskogen boas her, lover rådman Bodil Sivertsen og ordfører Stanley Wirak (Ap) der de står utenfor ICA i Stavangerveien på Lura. Hele kvartalet skal transformeres til moderne bydelssenter for Lura. Carina Johansen

- Her bygger vi 61 pleieplasser

ICA og nabobygg i Stavangerveien må vike plass for byens nye bo— og aktivitetssenter. - Alle hindringer er ryddet av veien. Her åpner vi moderne boas med 61 senger i desember 2016.