• Tomatnæringen i Norge frykter det kan bli svært dyrt og krevende å innfri et eventuelt krav om å gjøre drivhus så tette at humler ikke slipper ut. Esken rommer et belgisk-importert humlebol. Over 600 slike bol er innført til nå i år. Pål Christensen

Skal vi bruke 200 millioner på å stenge humlene inne?

Norsk Gartnerforbund mener det kan koste over 200 millioner kroner å gjøre norske tomatveksthus rømningssikre mot fremmede humler som brukes til å bestøve tomatplanter.