• Her skal Stangeland Maskin på sikt drive entreprenørvirksomhet i Ryfylke. TS Gruppen

TS–en til Tau

Stangeland Gruppen AS har kjøpt gamle Tau vegstasjon for 9 millioner.