• Denne byen er snart fylt opp. Men det meste av folkeveksten i Time skal skje her på Bryne - ved fortetting og ved å bygge i høyden. Her sett fra Fv. 44. Fredrik Refvem

Denne byen skal huse 14.830

Bare byen Bryne skal de neste 12 årene vokse med nesten 4000 beboere, mer enn dagens innbyggertall for hele Suldal kommune.