• Me har fått eit godt dokument som stakar ut kommunen sin retning vidare, seier ordførar Mons skrettingland. Tommy Ellingsen

Framtidsplanane er i hamn

Hå har fått sin reviderte kommuneplan. Som fersk ordførar kjende Mons Skrettingland (H) seg for tre år sidan usikker på om han ville greia å leia det arbeidet i hamn. No er han nøgd.