• Den nye vegen mellom Stokkalandsmarka og Fv 44 skal vera ein av grunnane til at det no vert arbeidd med å få til ei bygdaliste for søra Hå.

Hå kan få ei bygdeliste til

Ei ny bygdaliste er på trappene sør i Hå. Bakgrunnen skal vera misnøye med noverande kommuneleiing.