Lokkes med gratis øl

Utestedet Sandnes Børsen beskyldes for å dele ut ølkuponger for å lokke til seg kunder. Stedets eier, Gary Taylor, avviser dette.