Blir ikke verdsatt

Rune Halvorsen er utdannet barnevernspedagog. Han har jobbet med de svakeste barna i en årrekke, med dem som trenger hjelp mer en noen andre. Hiimsmoenkollektivet, uteseksjonen, akuttmottaket i barnevernet. Til slutt ble han sliten.