Hele byens sjelesørger

Søndag 25. juni blir det avskjedsgudstjeneste for domprost Per Frick Høydal etter ni år i Stavanger, avbrutt av ett år i krigsherjede Bosnia.