Nødbluss var falsk alarm

Redningsbåten «Ryfylke» ble sendt ut, og politiet overvåket fra land.