- Vi undervurderer unge

Sjefredaktør Lars Helle i Rogalands Avismener avis— redaksjoner undervurderer ungdom.