Politistreik kan åpne grensene

Lørdag morgen kan 152 polititjenestemenn være i streik. Alle som tas ut er i pass— eller utlendings-kontrollen.