Millionkrav for pleie av trafikkskadde

Egersund vurderer rettssak motforsikringsselskapet Vesta med krav om inntil 15 millioner kroner.Kravet skal dekke påløpne og framtidige merutgifter til pleie av entrafikkskadd ungdom.