• 46-åringen erkjenner ikke straffskyld for midhandling. Nå er han dømt både i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Familievoldsmann anket og fikk strengere straff

I løpet av to dager har 46-åringen fått to dommer. Først ble han dømt i Stavanger tingrett for voldtekt, og nå også i lagmannsretten for mishandling.